İhlas Yayın Holding A.Ş.

2013 yılı oniki aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı.


Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding'in konsolide satış geliri 170,5 milyon TL, toplam aktif büyüklüğü ise 358,4 milyon TL oldu.