İhlas Yayın Holding A.Ş.

17.05.2013 - 2013 yılı ilk üç aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı


Şirketimizin 01.01.2013-31.03.2013 ara hesap dönemine ait konsolide mali tabloları açıklandı. Mali tablolara, Dipnotlara ve Faaliyet Raporuna Web sayfamızın Yatırımcı İlişkileri bölümünün ilgili alt başlıklarından ulaşabilirsiniz.