İhlas Yayın Holding A.Ş.

08.03.2013 - 2012 yılı oniki aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı


Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding'in konsolide satış geliri 152,9 milyon TL, toplam aktif büyüklüğü ise 338,2 milyon TL oldu.