İhlas Yayın Holding A.Ş.

27.08.2012 - 2012 yılı altı aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı


Şirketimizin 01.01.2012-30.06.2012 ara hesap dönemine ait konsolide mali tabloları açıklandı. Mali tablolara, Dipnotlara ve Faaliyet Raporuna Web sayfamızın Yatırımcı İlişkileri bölümünün ilgili alt başlıklarından ulaşabilirsiniz.