İhlas Yayın Holding A.Ş.

20.03.2012 - 2011 yılı oniki aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı


Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding'in konsolide satış geliri 153,1 milyon TL, toplam aktif büyüklüğü ise 343,7 milyon TL oldu. Konsolide dönem karı ise 3,926,468 TL oldu.

Mali tablolara, Denetim Raporuna ve Faaliyet Raporuna Web sayfamızın Yatırımcı İlişikleri bölümünün ilgili alt başlıklarından ulaşabilirsiniz.