İhlas Yayın Holding A.Ş.

03.11.2011 - 2011 yılı dokuz aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı


Şirketimizin 01.01.2011-30.09.2011 ara hesap dönemine ait konsolide mali tabloları açıklandı. Mali tablolara, Dipnotlara ve Faaliyet Raporuna Web sayfamızın Yatırımcı İlişkileri bölümünün ilgili alt başlıklarından ulaşabilirsiniz.