İhlas Yayın Holding A.Ş.

11.05.2011 - 2011 yılı ilk üç aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı


Şirketimizin 01.01.2011-31.03.2011 ara hesap dönemine ait konsolide mali tabloları açıklandı. Mali tablolara, Dipnotlara ve Faaliyet Raporuna Web sayfamızın Yatırımcı İlişkileri bölümünün ilgili alt başlıklarından ulaşabilirsiniz.