İhlas Yayın Holding A.Ş.

08.04.2011 - İhlas Yayın Holding A.Ş. 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı


Şirketimizin 2010 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.04.2011 günü saat 15:30'da Holding Genel Merkezinde yapıldı.

Yapılan toplantı sonucunda;

1- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanmasına,

2- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,

3- 2010 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak; herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması hususundaki yönetim kurulu önerisinin onaylanmasına,

4- 2011 hesap dönemi için Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. şirketiyle yapılan sözleşmenin onaylanmasına,

5- Yönetim Kurulu Başkanına aylık 1.000,00 TL brüt ücret, Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık 750,00 TL brüt ücret ve toplantı ücreti olarak da aylık 250 TL brüt huzur hakkı ödenmesi, Denetçiye de bu görevi için yıllık 1.000,00 TL brüt ücret ödenmesi hususunun onaylanmasına,

karar verilmiştir.

Ayrıca; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bilgilendirme Politikası, Etik İlkeler, 2010 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikası ile 2010 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruma bağış yapılmadığı ve Şirketin 3.ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.