İhlas Yayın Holding A.Ş.

02.03.2011 - 2010 yılı mali tabloları açıklandı.


Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding'in konsolide satış geliri 110,6 milyon TL, toplam aktif büyüklüğü ise 342,5 milyon TL oldu. Konsolide dönem karı ise 4,419,987 TL oldu.

Mali tablolara, Denetim Raporuna ve Faaliyet Raporuna Web sayfamızın Yatırımcı İlişikleri bölümünün ilgili alt başlıklarından ulaşabilirsiniz.