İhlas Yayın Holding A.Ş.

2014 yılı ilk üç aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı.


Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding'in konsolide satış geliri 44,9 milyon TL, toplam aktif büyüklüğü ise 366,3 milyon TL oldu.