İhlas Yayın Holding A.Ş.

2014 yılı ilk altı aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı.


Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding'in konsolide satış geliri 94,5 milyon TL, toplam aktif büyüklüğü ise 357,9 milyon TL oldu.