İhlas Yayın Holding A.Ş.

2015 yılı oniki aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı.


Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding'in konsolide satış geliri 156,32 milyon TL, toplam aktif büyüklüğü ise 375,71 milyon TL oldu.