İhlas Yayın Holding A.Ş.

2016 yılı ilk üç aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı.


Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding'in konsolide satış geliri 38,9 milyon TL, toplam aktif büyüklüğü ise 377,8 milyon TL oldu.