İhlas Yayın Holding A.Ş.

2016 yılı ilk altı aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı.


Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding'in konsolide satış geliri 87,03 milyon TL, toplam aktif büyüklüğü ise 381,6 milyon TL oldu.