İhlas Yayın Holding A.Ş.

2016 yılı oniki aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı.


Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding'in konsolide satış geliri 153,85 milyon TL, toplam aktif büyüklüğü ise 367,99 milyon TL oldu