İhlas Yayın Holding A.Ş.

2017 yılı ilk altı aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı.


Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding'in konsolide satış geliri 84,8 milyon TL, toplam aktif büyüklüğü ise 363,7 milyon TL oldu.