İhlas Yayın Holding A.Ş.

2016 yılı ilk dokuz aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı.


Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding'in konsolide satış geliri 125,3 milyon TL, toplam aktif büyüklüğü ise 361,5 milyon TL oldu.