İhlas Yayın Holding A.Ş.

2017 yılı oniki aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı.


Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding'in konsolide satış geliri 173,06 milyon TL, toplam aktif büyüklüğü ise 354,25 milyon TL oldu