İhlas Yayın Holding A.Ş.

2018 yılı üç aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı.


Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding'in konsolide satış geliri 44,53 milyon TL, toplam aktif büyüklüğü ise 354,03 milyon TL oldu