İhlas Yayın Holding A.Ş.

2018 yılı ilk altı aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı.


Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding'in konsolide satış geliri 102,14 milyon TL, toplam aktif büyüklüğü ise 353,49 milyon TL oldu.