Genel Kurul Bilgileri

Genel Kurullarımıza ilişkin aşağıdaki belgelere yan taraftaki linklerden ulaşabilirsiniz.

* Genel Kurula Katılım
* Toplantı İlanı
* Toplantı Gündemleri
* Toplantı Tutanakları
* Hazirun Cetvelleri
* Vekaletname Örneği
* Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları
* Genel Kurul İç Yönergesi


Paylaş :   |